Covid-19

Beste klanten,

Gelukkig beheerst Corona ons reisgedrag niet langer op dit moment.

We hebben wel geleerd dat we er rekening mee moeten houden en we weten dat het beestje nog niet helemaal verdwenen is.

Uzelf en uw naasten verzekeren bij verplichte annulatie wanneer u ziek zou worden, kan nog steeds via de aangeboden annulatieverzekering. (VAB)

Een verzekering afsluiten voor de risico’s van het virus is echter niet mogelijk. In voorkomend geval zal Moventravel er uiteraard alles aan doen om uw belangen als klant te behartigen.

Concreet betekent dit dat u zal terugbetaald worden in geval dat de reis niet kan doorgaan door Covid.

Moventravel is verzekerd voor insolventie bij MS Amlin Insurance SE.

In de hoop dat we daar niet teveel aan moeten denken in 2023, heet ik jullie massaal welkom.

Sportieve Groet;

Johan Leonard